Virtualna zbirka djela Antuna Gustava Matoša (Tovarnik, 1873.- Zagreb, 1914.) izrađena je u povodu obilježavanja Matoševe 100. obljetnice smrti  s ciljem okupljanja i predstavljanja Matoševih djela.

Vremenska lenta
Središnju jezgru izložbe čini vremenska lenta kojom su, glasom Matoševim (posredstvom tekstova autobiografske naravi, pjesama, te korespondentnih redaka), glasom Matoševe majke, kao i kritičkih osvrta o njemu, prikazani ključni ulomci iz stvarne i  literarne biografije kako bi se naglasila njegova prijelomna uloga u povijesti hrvatske književnosti.Vremenska lenta (izložbena horizontala), kojom se na način zamišljenih pokretnih slika lista ili oživljuje kronološki slijed Matoševa života, te duh njegova vremena, dopunjena je biranim tematskim cjelinama čitljivima na izložbenoj vertikali (Matoševa djela, Drugi o Matošu, Biografske crtice, Matoš i ja).

Tematske cjeline
U bibliografskom dijelu zbirke predstavljen je izbor iz književnikovih djelâ, sačuvanih u rukopisu i objavljenih tiskom, pohranjenih u fondu Knjižnice.U Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK čuva se dio Matoševe rukopisne ostavštine – autografi devet pjesama i jednog kritičkog osvrta, anopistograf feljtona, te izbor iz korespondencije (jedanaest dosad neobjavljenih Matoševih pisama, te pisma drugih njemu upućena).

Izradi izložbe prethodila je digitalizacija građe iz Zbirke rukopisa i starih knjiga, Grafičke zbirke i općeg fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Dvije su Matoševe knjige prenesene u digitalni oblik u sklopu projekta digitalizacije Europa čita (I) provedenog 2013. godine, a preostala građa (knjige, rukopisi, razglednice, novine i časopisi)  digitalizirana je 2013. i 2014. godine tijekom redovnog programa digitalizacije građe knjižnice. Cjelokupna digitalizirana građa javno je objavljena u virtualnoj zbirci Antun Gustav Matoš. Tematsku cjelinu čini izbor iz literature, kao i naslovne stranice značajnijih publikacija o Matošu. Izbor iz Matoševe bibliografije u tradicionalnom obliku dopunjen je izborom dostupnih internetskih izvora.

Posebnom cjelinom Matoš u periodici, potcrtana je Matoševa snažna prisutnost u hrvatskoj javnosti putem novina (više od tisuću priloga u pedesetak publikacija) u kojima je objavljivao svoje tekstove, bilo u ulozi pjesnika i prozaista bilo novinara.Osim kao o pjesniku, novelistu, putopiscu, kritičaru, dopisniku hrvatskih listova, feljtonistu i polemičaru, o Matošu se progovara i kao o glazbenom kritičaru. Osviješćuje se, također, širem čitateljskom krugu manje znani podatak o Matošu kao uglednom čelistu, te njegovoj glazbenoj nadarenosti. Matoš kao likovno i glazbeno nadahnuće predstavljen je izborom Matoševih portreta uglednih hrvatskih umjetnika iz Grafičke zbirke NSK, te primjerom autorovih uglazbljenih pjesama.Zbirku sadržajno i vizualno obogaćuje građa Grafičke zbirke NSK (razglednice) i fotografije preuzete iz starih novina i časopisa.

Biografske crtice
U rubrici Ono sve što znaš o meni donosimo izbor poznatih, zanimljivih crtica iz biografskog i literarnog itinerera A. G. Matoša.

Interaktivna zemljopisna karta
U biografskom dijelu izložbe, donosi se interaktivna zemljopisna karta na kojoj su, tragom Matoševih putovanja Europom, motiviranih razlozima egzistencijalne naravi (preraslima usporedo i u putovanja estetičke naravi, pojam flanerizma), upisana imena gradova, koji su na presudan način obilježili autorov stvaralački životopis. Na karti su, također, upisana i mjesta u kojima je proboravio samo jedan dan, ali su za literarnu posljedicu imali putopis, feljton ili impresiju. Preuzimajući ulogu svojevrsne literarne topografije, upisani gradovi predstavljeni su na vremenskoj lenti izborom razglednica dostupnima u fondu Grafičke zbirke.

Virtualna zbirka Antun Gustav Matoš izrađena je suradnjom većeg broja odjela Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: Zbirke rukopisa i starih knjiga, Grafičke zbirke, Zbirke muzikalija i audiomaterijala, Retrospektivne bibliografije, Korisničkih službi, Odjela pohrane i zaštite knjižnične građe, IT odjela i Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo.

Uredništvo izložbe: Anita Marin (koordinator), mr. sc. Sonja Martinović, Matilda Hraste, dr. sc. Ivan Kosić, dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, Siniša Sambolić (NSK)
Priprema tekstova: mr. sc. Sonja Martinović (NSK)
Suradnici: Maja Karić, Vlasta Petruša, Sonja Hrelja, Darko Čižmek, Martina Frković, Boris Krstić, Marina Stanić i Ante Livajić (NSK) ; Ivana Burek (volonterka)
Metapodaci: Zbirka rukopisa i starih knjiga, Grafička zbirka,  Hrvatska retrospektivna bibliografija, Hrvatska bibliografija, Zbirka muzaikalija i audiomaterijala (NSK)
Digitalizacija građe: Odjel zaštite i pohrane (NSK), tvrtka Incunabula, Zagreb
Fotografije:  Sonja Hrelja, Darko Čižmek  (NSK)
Priprema preslika za objavu i objava sadržaja: Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Retrospektivna bibliografija
Programsko rješenje virtualne izložbe i interaktivne zemljopisne karte: Siniša Sambolić (NSK)
Kampanja Matoš i ja: Ante Livajić, Breza Šalamon-Cindori
Koncept virtualne izložbe i kampanje: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec (NSK)