Info Panel
Početna  /  Naslovnica  /  Studij u Beču i Parizu (1887. – 1891.)
  • Sveučilište u Beču

  • Kao student u Beču (sjedi lijevo)

Studij u Beču i Parizu (1887. – 1891.)

Od 1887. do 1891. studira slavistiku i romanistiku na  Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču.  Pohađa predavanja Vatroslava Jagića.

 

U Beču je član Hrvatskoga akademičkoga družtva “Zvonimir”.

 

Izvor fotografija: