Info Panel
Početna  /  Andrić i Vukovar

Danas

Poprsje Nikole Andrića u Vukovaru (fotografirano 18. veljače 2019.)   Ulica Nikole Andrića u Vukovaru. Mjesto rodne kuće Nikole Andrića (kuća lijevo; fotografirano 18. veljače 2019.)   Mural s likom Nikole …

2019 Pročitaj više →

Od 2007. godine osnovna škola na adresi Voćarska 1 u Vukovaru nosi ime Osnovna škola Nikole Andrića.   Izvor fotografije: Osnovna škola Nikole Andrića

2007 Pročitaj više →

  Brane Crlenjak Nikola Andrić (1998. ; dvostrana brončana plaketa, 10 x 7,5 cm)   Izvor: Gradski muzej Vukovar (Zbirka fotografija)  

1998 Pročitaj više →

  Dr. Antun Bauer otkriva 29. studenog 1964. u Vukovaru poprsje Nikole Andrića, rad profesora Brane Crlenjaka.   Dragutin Tadijanović u Vukovaru (1967.)   Izvor: Gradski muzej Vukovar (Zbirka fotografija)

1964 Pročitaj više →

Ulica u kojoj se rodio od 1945. nosi njegovo ime. Izvor: Gradski muzej Vukovar (Zbirka fotografija) Google karte katastar.hr

1945 Pročitaj više →

.       Posljednji je put boravio u Vukovaru 1939. godine. Novoosnovanoj knjižnici Hrvatske čitaonice poklonio je knjige. Tom je prigodom održao predavanje O hrvatskoj duhovnoj individualnosti na osnovu …

1939 Pročitaj više →

Novinski članci s Andrićevim uspomenama na mladost u Vukovaru i Osijeku.   Srijemski Hrvat, god. 1 (1939), br. 6, str. 4.   Srijemske novine,  god. 3 (1939), br. 1-2, str. …

1939 Pročitaj više →

  Čestitke iz Vukovara povodom obilježavanja Andrićevih obljetnica (1937.)   Sa zahvalnošću primio sam Vašu čestitku, koju ste mi odaslali u ime cjelokupnog građanstva grada Vukovara… Andrićevo pismo vukovarskom gradonačelniku …

1937 Pročitaj više →

Prijedlog zajednice vukovarskih hrvatskih društava 1927.  za Andrićev izbor za “začasnog” građanina grada Vukovara u povodu 60-godišnjice života i 40-godišnjice kulturnog i književog rada. „Zasluge predloženog građanina od velike su …

1927 Pročitaj više →

    Andrićev predgovor Spomenici Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Vukovaru (1926.).   Izvor: Gradski muzej Vukovar (Knjižnica)

1926 Pročitaj više →

Uspomene na mladost u Vukovaru (1926.)   Izvor isječka iz novina: Gradski muzej Vukovar (Osobni fond Nikole Andrića)  

1926 Pročitaj više →

Žalba zbog krušne peći koju je pekar Herzog podigao 1913. tik do Andrićeve rodne kuće u Vukovaru.   Izvor dokumenta: Gradski muzej Vukovar (Osobni fond Nikole Andrića)

1913 Pročitaj više →

Vukovar krajem 19. i početkom 20. stoljeća.     Izvor razglednica: Gradski muzej Vukovar  (Zbirka razglednica)

1900 Pročitaj više →

  Sokolska vježba u Vukovaru 1889. godine. Nikola Andrić treći s desna u gornjem redu. U prvom planu lijevo otac Lavoslava Ružičke, Stjepan.     Stojimo ti nas desetorica uniformiranih …

1887 Pročitaj više →

Klozerski sokak u prvom planu.   Izvor slike: Gradski muzej Vukovar (Zbirka slika, grafika i minijatura)

1850 Pročitaj više →