Info Panel
Početna  /  Naslovnica  /  Pomoćnik ministra prosvjete
  • Stjepan Radić (1871. – 1928.)

Pomoćnik ministra prosvjete

Pomoćnik je ministra prosvjete Stjepana Radića od 1925. do 1926.

 

Tu je on na šest mjeseci ispao iz prirodnog kolosijeka, pa danas ni sam ne može razumjeti, kako se dao navrkati, da pođe na jedan položaj, na kojemu je morao dolaziti u dodir s političarima, od kojih se uvijek uporno klonio…

Andrić, Nikola. Redaktor o autoru // Andrić, Nikola. Od Balkana do Montblanca. Zagreb : naklada Zaklade tiskare Narodnih novina, 1927. Knj. 1, str. 9

 

… kako sam postao ministar-pomoćnik… to sam sveti Bog zna. Ja ne znam.

Andrić, Nikola. Iz moje vukovarske mladosti // Srijemske novine, god. 3 (1939), br. 1-2, str. 6.
 
Izvor slike: