Info Panel
  • 204-2 Andrić Nikola –

  • 205 Andrićeva bista – Dragutin Tadijanović pred bistom kod dvorca

 

Dr. Antun Bauer otkriva 29. studenog 1964. u Vukovaru poprsje Nikole Andrića, rad profesora Brane Crlenjaka.

 

Dragutin Tadijanović u Vukovaru (1967.)

 

Izvor:

  • Gradski muzej Vukovar (Zbirka fotografija)