Info Panel
Početna  /  Naslovnica  /  Pet dramaturških godina
  • Nikola Andrić kao dramaturg HNK (1897.)

Pet dramaturških godina

“Dr. je Andrić prije predstave imao pregledati i ispraviti jezik u svim dramama, starima i novima. Nakon toga je kod čitaćih pokusa uz literarno komentiranje drame pripazio i na jezik, te si moradoše glumci tekst po njegovoj odredbi akcentirati. S onima koji su bili u jeziku slabiji još je i naposeb čitao uloge. Konačno bi sudjelovao kod većine pokusa te odmah sve pogreške ispravljao. Sve te jezične reforme trebalo je konsolidovati u jednoj ruci, a tuj je nadvojbeno filološki auktoritet Andrićev najuspješnije djelovao.”

Miletić. Stjepan. Hrvatsko glumište. Zagreb : Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Zagreba, 1978, str. 86

 

“Nikad prije njega nisu s naših kazališnih pozornica odjekivali tako glatki i za glumačku frazu efektni stihovi kao što su bili njegovi… Mnogi su dolazili u kazalište prvenstveno da čuju kako se govori, a upravo za Andrićevo vrijeme bilo je hrvatsko kazalište najbolja i najsavršenija škola za učenje jezika i akcenta…” (Dragan Mucić)

Mucić, Dragan. Kako je dr Nikola Andrić napustio HNK u Osijeku 1908. godine // Revija, god. 9 (1969), br. 1, str. 47

 

 

Ni ja ne mogu da prežalim svojih pet dramaturških godina, gdje sam ubio najvrjedniji dio svoje mladosti (od 25-30 godine). Ali za mene još ima nade. A glavno je: volja i neskršeni smisao.

Iz pisma Vatroslavu Jagiću, 30. listopada 1899. // Nikola Andrić – Vatroslav Jagić : korespondencija 1890-1918. / priredila Ivana Mandić Hekman. Zagreb : Ex libris, 2009, str. 218

 

 

Izvor fotografije:

  • Gradski muzej Vukovar (Zbirka fotografija)

Izvor ostalih grafičkih priloga: