Info Panel
Početna  /  O izložbi  /  Prilozi o Vatroslavu Lisinskome (1819. – 1854.): u povodu 200. obljetnice rođenja

Prilozi o Vatroslavu Lisinskome (1819. – 1854.): u povodu 200. obljetnice rođenja

U povodu obljetnice iz bogatih fondova i zbiraka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pomnim odabirom pripremila se građa koja svojim značenjem i neprekidnošću svjedoči o kulturnim, povijesnim, sociološkim, ali i drugim činiteljima u razvoju i oblikovanju nacionalnoga identiteta. Taj odabir obuhvaća izvornu građu – autografe ili rukopisne prijepise skladbi, dokumente i tekstove te tiskanu građu – monografske publikacije, obuhvaćajući libreta, notna i zvučna izdanja, vizualnu građu u obliku plakata i ilustracija te tekstove i priloge objavljene u periodičkim publikacijama.

Građa predstavljena u publikaciji u povodu 200. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskoga podijeljena je u dvije skupine. Prva skupina obuhvaća građu koja se čuva u Zbirci muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a to su rukopisne i tiskane note te zvučna građa. U drugoj su skupini popisani radovi o Vatroslavu Lisinskome objavljivani od njegova vremena do danas u knjižnoj građi koja se čuva u općemu fondu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Okosnica izradbe bibliografije bila je analogna građa, pa je iz bibliografskoga obzora izostavljena mrežna građa, koja je također vrijedan izvor informacija i radova o Vatroslavu Lisinskome.

Prilozi o Vatroslavu Lisinskome (1819. – 1854.) : u povodu 200. obljetnice rođenja

Suradnik: Mihalić, TatjanaGalić Bešker, IrenaStanić Palašti, MarinaMartinović, SonjaTumbas,, Karolina
Impresum: Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2019. ([s. l. : s. n.])
Materijalni opis: 221 str. : ilustr., note, faks. ; 27 cm.
Napomena: Nakl. 30 primj.
Jezik: hrvatski
Nakladnik: Nacionalna i sveučilišna biblioteka (Zagreb)
Način izrade datoteke: digitalizirana građa
Format: image/jpeg
Vrsta: knjiga
tekst
Prava: Dostupno u ustanovi.
NSK-ID: 001050001