Info Panel
Početna  /  1941  /  prosinac

Hrvatska pozornica iz četrdesetih godina 20. st. bilježi, također, nekoliko tekstova o Lisinskome [god. 7, br. 10 (1941. – 1942.), god. 8 (1942. – 1943.), br. 36, god. 9 (1943. – 1944.), br. 29-30.]

Iz sadržaja: Božidar Širola: Uspomene na prvu ilirsku operu / predavanje dra Božidara Širole, god. 7, br. 10 (1941. – 1942.), str. 1-7; Boris Papandopulo: Vatroslav Lisinski i hrvatska glazba, …

1941 Pročitaj više →