O izložbi

Virtualna izložba “Ivan Zajc mlađi” hommage je istaknutom skladatelju, dirigentu i glazbenom pedagogu koji je obilježio hrvatski glazbeni prostor 19. stoljeća. Predstavlja nadgradnju izložbe koja je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu organizirana povodom stote obljetnice godina smrti Ivana Zajca. Uz izvornu glazbenu građu koja se čuva u Zbirci muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu virtualna izložba uključuje i druge vrste građe koja vizualno i sadržajno upotpunjuje sliku o izrazito bogatom i aktivnom djelovanju Ivana Zajca mlađeg.

 

Pregledajte