Literatura

*** Ivan pl. Zajc u očima svoga sina. // Jutarnji list, 20(10.08.1931.), 8.

Bezić, Nada. Izvedbe Zajčevih bečkih opereta u Hrvatskoj u razdoblju 1865.-1918. // Mladi Zajc : Beč, 1862.-1870. : zbornik radova s međunarodnog muzikološkog skupa održanog 2001. u Rijeci = Young Zajc : Vienna, 1862.-1870. : proceedings of the International Musicological Symposium held in 2001. in Rijeka / uredili Vjera Katalinić i Stanislav Tuksar. Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2003. Str. 41-49.

Bezić, Nada. Zagrebački klub „Kvak“ i glazba s posebnim osvrtom na razdoblje osnutka 1879. do 1807. godine. // Arti musices, 43, 1(2012), 3-44.

Goglia, Antun. Ivan pl. Zajc : o stotoj godišnjici njegova narodjenja. Zagreb : [s. n.], 1932.

Juranić, Zoran. Zajčeva Amelia. // Rani Zajc : Rijeka – Milano – Rijeka (1832. – 1862.) : radovi s Međunarodnog muzikološkog skupa održanog u Rijeci, 23. i 24. studenog 1996. = proceedings of International Musicological Symposium held in Rijeka, on November 23 – 24, 1996. / urednik=editor Stanislav Tuksar. Rijeka : Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, 1998. Str. 51-69.

Katalinić, Vjera. Ivan Zajc i opera Nikola Šubić Zrinjski : biografske odrednice. // Nikola Šubić Zrinjski : glazbena tragedija u 3 čina (8 slika) = musical tragedy in 3 acts (8 settings) / urednici Ivan Živanović, Davor Merkaš]. Zagreb : Muzički informativni centar Koncertne direkcije, 2012. Sv.1. Str. V-VI.

Kassowitz-Cvijić, Antonija. Katalog Zajčeve radne sobe. Zagreb : Kr. zemaljska tiskara, [19–.].

Kassowitz-Cvijić, Antonija. Sličice o Ivanu pl. Zajcu : prigodom 10. obljetnice njegove smrti 16. decembra 1924. Zagreb : Braća hrvatskog zmaja, 1924.

Koprek, Katarina.  Uvodna studija – Ivan pl. Zajc i glazbeno pjevačko društvo „Vijenac“ // Pjevačko društvo »Vijenac« i Ivan pl. Zajc / ur. K. Koprek et. al. Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet, 2017. Str. 9-22.

Kos, Koraljka. Obrazac i manira u vokalnoj lirici Ivana Zajca : prilog vrednovanju njegove glazbe. // Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Ivana Zajca (1832. – 1914.), Zagreb, 10 – 11. prosinca 1982. / urednik Lovro Županović.

Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za muzičku umjetnost : Muzikološki zavod Muzičke akademije, 1982. Str. 115-138.

Leverić-Špoljarić, Nataša. Stanje Zajčeva opusa – ispravdi i revizije opernih opusa. // Ivan Zajc (1832-1914) : glazbene migracije i kulturni transferi u Srednjoj Europi i šire u “dugom” 19. stoljeću = Ivan Zajc (1832-1914) : musical migrations and cultural transfers in the “long” 19th century in Central Europe and beyond / urednik, editor Stanislav Tuksar. Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian musicological society, 2016. Str. 111-129.

Majer-Bobetko, Sanja. Nikola Šubić Zrinski i Sigetska bitka kao skladateljska inspiracija. / Hrvatska revija, 4(2017). [citirano 2021-05-27]. Dostupno na: https://www.matica.hr/hr/531/nikola-subic-zrinski-i-sigetska-bitka-kao-skladateljska-inspiracija-27473/

Mihalić, Tatjana (ur.). Ivan pl. Zajc : uz 100. obljetnicu smrti hrvatskog skladatelja : izbor iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2014.

Palić-Jelavić, Rozina. Zborski ulomci/brojevi u operi Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca iz aspekta romantičarskih i nacionalnih ideja. // Arti musices, 45, 2(2014), 217-247.

Palić-Jelavić, Rozina. Ideologemi u operi Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca. // Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu, 3, 1(2012), 54-89.

Palić-Jelavić, Rozina. O prvim izvedbama Zajčeve zborske skladbe U boj! u Zagrebu. // Sveta Cecilija, 3/4(2017), 3-10.

Palić-Jelavić, Rozina. Hubert Pettan (1912-1989) i Ivan pl. Zajc (1832-1914).

Doprinos Huberta Pettana hrvatskoj glazbenoj historiografiji s obzirom na autorove radove o Ivanu pl. Zajcu. // Arti musices, 44, 2(2013), 279-298.

Pettan, Hubert. Popis skladbi Ivana Zajca : prilog građi o Ivanu Zajcu. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1956.

Pettan, Hubert. Ivan Zajc. Zagreb : Prosvjetni sabor Hrvatske, 1971.

Pettan, Hubert. Djelovanje Ivana Zajca u Hrvatskom glazbenom zavodu. //Arti musices, 9, 1/2(1978), 53-70.

Rosanda-Žigo, Iva. Redateljske poetike u riječkoj kazališnoj povijesti. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2016. Dostupno na: http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2016/11/Rosanda-%C5%BDigo-Iva-Redateljske-poetike-u-rije%C4%8Dkoj-kazali%C5%A1noj-povijesti-1.pdf

Wikipedija : Ivan Zajc [citirano: 2021-04-02]. Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Zajc

Županović, Lovro. Zajčev učenik priča— : razgovor s dr. Božidarom Širolom. // Vjesnik, 15, 3042(12.12.1954.), 5.