Impressum

Ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Autori/uredništvo izložbe:

Tatjana Mihalić

Marina Stanić Palašti

Anamarija Dujmović Hanževački

 

Suradnici na izložbi:

Grafička zbirka NSK (Tamara Ilić Olujić)

Zbirka zemljovida i atlasa NSK (Mira Miletić Drder)

Odjel informacijskih tehnologija NSK (Branimir Matijačić, Filip Lončar)

Hrvatski zavod za knjižničarstvo (Sofija Klarin Zadravec)

Odjel zaštite i pohrane NSK – zaštitna snimanja i izrada preslika (Sonja Hrelja, Đuro Singer)

Naslovna fotografija za objavu Zajc u NSK – autorica Eva Vučković, mag. art.; naziv „Fotografija detalja iz ostavštine Ivana Zajca“, digitalna fotografija, (2018.)

 

Obrada preslika: Zbirka muzikalija i audiomaterijala

Izrada virtualne izložbe: Zbirka muzikalija i audiomaterijala

Godina objave: 2021.