Info Panel
Početna  /  Knjige  /  Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić

Transit svetog Jerolima / Silvestar Bedričić

 
 
Transit sv. Jerolima svojevrstan je zbornik tekstova o sv. Jeronimu. Sastavljen od životopisa sv. Jeronima, tobožnje Euzebijeve poslanice biskupu Damasu o smrti sv. Jeronima, tobožnje poslanice sv. Augustina Ćirilu, jeruzalemskom biskupu, o krjepostima i svetosti Jeronimovoj, tobožnje poslanice Ćirila, jeruzalemskog biskupa, sv. Augustinu o čudesima sv. Jeronima. Svim tim poslanicama tema je svetačka smrt sv. Jeronima, odnosno njegov prijelaz (transitus). Na kraju rukopisnog primjerka nalazi se dodatak od niza čudesa, koja su se zbila u Troji te pjesma o sv. Jeronimu, ispjevana u dvostruko rimovanim dvanaestercima. Pjesma se pripisuje Marku Maruliću. Kolofon: Svršene biše knjige sije ke sê zovu T||ransit svetoga Jerolima v Senji v hiži počtovanoga gospodina Silvěstra Be||dričića arhižakna senjskoga komponje||ne i korežene Urbanomь i Tomasomь kanon[i]cihь || crk[ь]ve senske. Štampane po meštru || Grg[u]ru Senaninu Miseca maê na d [5] dan || V letihь G[ospod]nih č.f.dz [1508] Prozni tekst u Transitu sv. Jerolima preveden je s talijanskog, iz inkunabule Transito de s. Girolamo (Venezia : Annibale de Foxio da Parma, 1. VI. 1487.). Senjsko izdanje ujedno je i najveće djelo o sv. Jeronimu u hrvatskoj književnosti. Očuvano je 10 mahom nepotpunih primjeraka Transita sv. Jerolima, od kojih su četiri pohranjena u Zagrebu u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od preostalih sačuvanih primjeraka dva su primjerka pohranjena u Nacionalnoj knjižnici u Petrogradu, a po jedan primjerak pohranjen je: u Nacionalnoj knjižnici u Pragu, na Košljunu, u Vrbniku i u privatnoj zbirci.