Info Panel
Početna  /  Digitalizirana građa  /  Briviêli hirvacki’ / [prir. Mikula Brozić]

Briviêli hirvacki’ / [prir. Mikula Brozić]

Naslov: Briviêli hirvacki’ / [prir. Mikula Brozić].
Impresum: Va Bnecih’ = Venetiis : Po sinih’ Zani Frančiska Torižani = Apud filios Gio. Francisci Turresani, miseca marča č·f·m·a = mense Martio MDLXI [1561].
Materijalni opis: [8], upe [496], [32] lista ; 16°
Napomena: Podatak o priređivaču preuzet iz vanjskog izvora (usp. Nazor, A. Zagreb riznica glagoljice, br. 128) • Točan broj listova u knjižnom bloku nije 496, već 524, što je ustanovljeno po tipografskim signaturama
Signatura: RIIA-16°-9
Sadržaj: Na recto strani lista mmm8 otisnut kolofon (dvojezično i dvopismeno): Svršenie briviêli hi||rvackih’ štampani v||a bnecih’ posinih’ zanif||rančiska torižani s || velikimi korizioni ižu||ntu znova učineni po || premikuli broziĉi plov||ani omišelskom’ mise||ca marča č·f·m·a [1561] || Apud filios Gio. || Francisci Turresani || Venetiis mense Mar||tio MDLXI [1561], a na verso strani lista tiskarsk
Jezik: hrvatski
Mjesto izdavanja: Venecija
Mjesto tiskanja: Venecija
Pismo: glagoljica
Vrsta: stara knjiga • knjiga
Prava: Javno dobro
Identifikatori NSK: 000959607
Pristup: Glagoljica.hr
 
 
Omišaljski plovan i bilježnik Mikula Brozić (o. 1525.–o. 1585.) dao je  1561. godine tiskati časoslov Blaža Baromića, glagoljaškoga pisara i senjskoga kanonika, rodom iz Vrbnika na Krku, koji je ovaj bio tiskao 1493. glagoljicom u Mletcima u tiskari Andree Torresana. Brozićev časolov tiskali su Torresanovi unuci. Časoslov sadržava kalendar, psalterij, temporal, sanktoral, komunal, Canon Missae te molitve i blagoslove, a tiskan je dvostupačno, slovima crvene i crne boje, na 543 papirna lista. Poznato je još petnaestak sačuvanih, što potpunih što nepotpunih primjeraka, u Beču, Sankt–Peterburgu, Odesi, Oxfordu i Vatikanu, a jedan potpuni primjerak pohranjen je u Knjižnici HAZU te jedan nepotpuni u Franjevačkome samostanu na Košljunu. Na listu mmm8r otisnut je kolofon glagoljicom i latinicom, odnosno crkvenoslavenskim hrvatske redakcije te latinskim jezikom, a na poleđini lista donesen je i tiskarski znak, malo preinačeni znak njihova djeda (u kružnici se nalazi samo kula, bez slova A i križa).