Info Panel
  • DNC_N_ID184_1914-01-09_8_1_1

Židovska smotra

Naslov: Židovska smotra
Odgovornost: [odgovorni urednik Rikard Herzer]
Mjesto izdavanja: Zagreb
Nakladnik: R. Herzer
Razdoblje izlaženja: 1906.-1914.
Učestalost izlaženja: polumjesečno
Opis: Židovska smotra bilo je glasilo židovske zajednice na hrvatskome jeziku. Izlazio je u Zagrebu od 1906. do 1914. Od 1909. bilo je službeno glasilo Zemaljskog udruženja cionista južnoslavenskih krajeva Austro-Ugarske Monarhije. Novine su uz vijesti i komentare objavljivale i beletrističke radove židovskih pisaca uz reprodukcije židovskih slikara i grafičara. Od 1917. novine izlaze pod naslovom Židov.
Jezik: hrvatski
Vrsta: tekst ; novine
Izvor: Opći fond NSK
Prava: Slobodan pristup ; Sva prava pridržana.
ID: NSK  86.234 ; NSK_N_ID184
Pristup: Stare hrvatske novine