Info Panel
  • DNC_N_ID69_1914-01-08_15_1_1

Pučki prijatelj

Naslov: Pučki prijatelj : poučno-gospodarski list
Odgovornost: za uredništvo odgovara Jos. Pavičić
Mjesto izdavanja: Krk
Nakladnik: tiskara Kurytka
Razdoblje izlaženja: 1899.-1929.
Učestalost izlaženja: dvotjedno
Opis: Pučki prijatelj, glasilo hrv. katoličkog pokreta u Istri, s kršćansko-socijalnim usmjerenjem. Pokrenuo ga je biskup A. Mahnič 1899., a izdavala ga je i tiskala krčka biskupija. Izlazio je tjedno, u Krku (1899.-1911.), Pazinu (1911.-1920.) i Trstu (1920.-1922. i 1924.-1928.).
Preuzeto s: Istrapedia.
Ostali izvori: Božić, Tvtko. Uloga gospodarskog lista “Pučki Prijatelj” u razvoju krčkog zadrugarstva u prvom desetljeću XX. stoljeća ; Trogrlić, Stipan. Istra između klerikalizma i liberalizma.
Jezik: hrvatski
Vrsta: tekst ; novine
Izvor: Opći fond NSK
Prava: Slobodan pristup ; Sva prava pridržana.
ID: NSK  85.705 ; NSK_N_ID69
Pristup: Stare hrvatske novine