Virtualna izložba Prošlost i sadašnjost Krke izrađena u sklopu projekta Povijest i sadašnjost rijeke Krke provedenog 2016. godine u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Krka. 

Izložba je izrađena s ciljem upoznavanja šire javnosti s prošlošću rijeke Krke, njezina porječja i djelovanja Nacionalnog parka Krka te promicanja vrijednosti očuvanja prirodne i kulturne baštine korištenjem digitalizacije i mrežnih tehnologija. Istovremeno, osiguran je uvid u literaturu u digitalnom obliku iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i iz ostalih ustanova za sve koji žele dalje istraživati ovu temu.

Izložba je zamišljena kao pregled ključnih točaka u povijesti Krke koji su predstavljeni na vremenskoj lenti, a unutar svake od njih daje se uvid u najstarije spomene tog događaja, teme, lokaliteta ili osobe. Svaka objava u vremenskoj lenti ima i slikovnu ili tekstovnu poveznicu sa sadašnjošću kako bi se osigurao sadržaj koji je blizak suvremenom posjetitelju.

Za istraživače su osigurane cjelovite preslike knjiga, razglednica, zemljovida i starih hrvatskih novina i časopisa koje se bave Krkom. Za veći dio građe proveden je postupak prepoznavanja znakova (OCR) kako bi građa bila pretraživa u cijelosti. Kao prilog upoznavanju korisnika sa suvremenim istraživanjima Krke, virtualna  izložba donosi uvid u stručne i znanstvene radove o kulturnopovijesnoj i prirodnoj baštini Krke te poveznice na suvremenu digitalnu baštinu – primjerke arhiviranih mrežnih stranica koje se trajno čuvaju u Hrvatskome arhivu weba NSK.

Kao način približavanja korisnicima izložbe, osobito djeci i mladeži, izrađena je rubrika Zeleni kutak u kojem se nalazi izvori iz područja Zaštita prirode, zatim Zelena pitalica – KrkaZelene slikovniceZeleno volim te zeleno kao mjesto za objave priloga posjetitelja i zaljubljenika u Krku te rubrika Zelene knjižnice kao poveznica sa širim projektom u sklopu kojega je izložba izrađena.

Smatramo da virtualna izložba predstavlja doprinos poznavanju povijesti rijeke Krke i njezina porječja te je dobar temelj za daljnju nadogradnju kao primjerice, izradu edukativnih sadržaja ili nadopunu bibliografije o rijeci Krki s elektroničkim izvorima i podacima o člancima u starim hrvatskim novinama i časopisima.

Virtualna izložba Prošlost i sadašnjost Krke izrađena je 2016. suradnjom većeg broja odjela Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo, Zbirke zemljovida i atlasa, Grafičke zbirke, Hrvatske retrospektivne bibliografije, Odjela zaštite i pohrane knjižnične građe i Odjela informacijskih tehnologija uz koordinaciju dr. sc. Sofije Klarin Zadravec i Karoline Holub, više knjižničarke.

Koncept i dizajn virtualne izložbe: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec 
Uredništvo: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, Karolina Holub, dr. sc. Mira Miletić-Drder, mr. sc. Tamara Ilić-Olujić, Renata Petrušić, Matilda Justinić i Anita Marin
Suradnice: Ana Strinavić, Anja Majstorović (volonterka), Lucija Martinić
Digitalizacija građe: Darko Čižmek, Sonja Hrelja, Sanja Vešligaj 
Obrada preslika: Darko Balen, Vesna Balta, Darko Čižmek 
Programsko rješenje: Filip Lončar, Branimir Matijačić