Svakodnevica 1914.

URL: http://virtualna.nsk.hr/stari/1914

Skraćeni naziv: 1914.

Ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Uredništvo: Sofija Klarin Zadravec, Anita Marin, Siniša Sambolić, Matilda Hraste, Renata Petrušić

Vrsta građe: novine

Format: image/jpeg ; text