Nikola Andrić – Parižanin s Vuke

URL: http://virtualna.nsk.hr/nikola-andric/

Ustanova: Gradska knjižnica Vukovar

Autor: Jelena Miškić, Borivoj Čalić i Eleonora Đekić

Uredništvo: Jelena Miškić, Borivoj Čalić i Eleonora Đekić

Dizajn: Gradska knjižnica Vukovar

Fotografi: Gradska knjižnica Vukovar

Autor teksta: Jelena Miškić, Borivoj Čalić i Eleonora Đekić

Autor softverskog rješenja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Metapodaci: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Imatelj građe: Gradska knjižnica Vukovar, Gradski muzej Vukovar i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Vrsta građe: knjige, rukopisi, fotografije, razglednice, novinski članci, pismo, karikatura

Format: img/jpeg