Književna baština R. F. Magjera

URL: http://magjer.gskos.hr/

Skraćeni naziv: R. F. Magjer

Ustanova: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Uredništvo: Marijana Špoljarić Kizivat, Inge Majlinger-Tanocki, Tena Tormaš Marković

Autor softverskog rješenja: WordPress, Spacious by ThemeGrill

Vrsta građe: Tekst, Fotografije, Exlibris, Grafika

Format: image/jpeg