1914.

URL: http://dizbi.hazu.hr/1st_world_war/

Skraćeni naziv: 1914

Ustanova: Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Uredništvo: Andreja Der-Hazarjan Vukić, Jasenka Ferber Bogdan, Dina Mašina (priprema izložbe) , Gorka Radočaj i Stella Fatović-Ferenčić (prijevod na engleski)

Imatelj građe: HAZU

Vrsta građe: fotografije

Format: image/jpeg