Antun Gustav Matoš

URL: http://virtualna.nsk.hr/stari/agm/

Skraćeni naziv: AGM

Ustanova: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Uredništvo: Sofija Klarin Zadravec, Anita Marin, Sonja Martinović, Matilda Hraste, dr. sc Ivan Kosić, Siniša Sambolić

Dizajn: Sofija Klarin Zadravec, Siniša Sambolić

Fotografi: Sonja Hrelja, Darko Čižmek

Autor teksta: Sonja Martinović

Autor softverskog rješenja: Siniša Sambolić

Metapodaci: Matilda Hraste, Renata Petrušić

Obrada preslika: Matilda Hraste, Ivana Burek, Josip Šebalj

Imatelj građe: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Vrsta građe: knjiga, rukopis, crtež, karikatura, fotografija, pismo

Format: image/jpeg