Info Panel
Početna  /  Naslovnica  /  Vukovarska pučka škola   
  • Nikola Andrić s ocem i majkom (1875.)

  • Poplava u Vukovaru (1876.) – najstarija fotografija Vukovara

Vukovarska pučka škola   

Polazio je pučku školu u Vukovaru od 1874. do 1879. godine.

Prva i odlučna faza u početku moga školovanja bila je nepokolebljiva zabrana starog moga nezaboravljenog ravnatelja Mitrovića, koji iz vukovarske pučke škole nije puštao svoje učenike na zanat ili u srednje škole prije navršene – dvanaeste godine. Pošto sam ja svršio četvrti razred (koliko se sjećam, bio sam ‘odlikaš’ i jedan od najboljih učenika) morao sam ponavljati taj razred do navršene dvanaeste godine.

Andrić, Nikola. Kako sam se odgajao // Srijemski Hrvat, god. 1 (1939), br. 6, str. 4 

 

Nikola Andrić s ocem i majkom (1875.)

… vatrogasne čakšire, dakako, uz obligatnu bluzu sa crvenim gajtanom, na koji je bila privezana vatrogasna sviralica, s poštovanjem spremljena u gornjem prsnom džepu. Na okovratniku imao sam prišivena dva žuta dugmeta koja su očevidno imala predstavljati neko imaginarno vatrogasno časništvo. Ne znam da li je još koji moj pučkoškolski drug bio tako sjajno opremljen…

Andrić, Nikola. Iz moje vukovarske mladosti // Srijemske novine, god. 3 (1939), br. 1-2, str. 6.

 

Poplava u Vukovaru (1876.) – najstarija fotografija Vukovara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor fotografija:

  • Gradski muzej Vukovar (Zbirka fotografija)