Digitalizirane gramatike

Kako bismo omogućili širu dostupnost zbirke gramatika koje se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, donosimo pregled digitaliziranih gramatika s poveznicama na cjelovite digitalne preslike koje su dostupne na portalu Digitalne zbirke NSK. Knjižnica je 2014. godine započela digitalizaciju gramatika iz Zbirke rukopisa i starih knjiga NSK i Općeg fonda NSK. Pojedine su gramatike objavljene kao dio drugih publikacija (npr. rječnika) te se njihov naslov razlikuje od naslova matične publikacije. 

Do sad je digitalizirano više od četrdeset gramatika koje su objavljene u ovoj virtualnoj izložbi i na portalu Digitalne zbirke NSK.