Info Panel

1. studenog 1914., Uništenje srpske timočke divizije - 1914

Dostupni naslovi novina: Dom i sviet Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce una Umgebung  

Pročitaj više →

2. studenog 1914., Rat između Turske i Rusije - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)    

Pročitaj više →

3. studenog 1914., Prelaz preko Drine - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)  

Pročitaj više →

4. studenog 1914., Srušen željeznički most na Drini - 1914

Na slici: Željeznički most na ušću Lima u Drinu oboren od Austrijanaca 1914. Izvor: http://www.europeana1914-1918.eu Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

5. studenog 1914., Ruski glas o trajanju rata - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

6. studenog 1914., Stjepan Ljubičić, zapovjednik 11. vojnog zbora - 1914

Stjepan Ljubičić ( 25. rujna 1855. u Vrginmostu – 16. kolovoza 1935 u Zagrebu), general austro-ugarske vojske. Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska …

Pročitaj više →

7. studenog 1914., Plemeniti čin - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

8. studenog 1914., Ruševine Verduna - 1914

Verdun, grad na rijeci Meuse u departmanu Meuse, sjeveroistočna Francuska; 19 624 st. (1999). Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und …

Pročitaj više →

9. studenog 1914., Koncert za ranjenike - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

10. studenog 1914., Na odlasku - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

11. studenog 1914., Sinovi “Vražje divizije” vrebaju na Drini - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

12. studenog 1914., Upozorenje gospojicama - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

13. studenog 1914., Ženski član naše vojske - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)      

Pročitaj više →

14. studenog 1914., Probušena vojna dopisnica - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

15. studenog 1914., Bolničarke crvenoga križa u Zagrebu - 1914

  Dostupni naslovi novina: Dom i sviet Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und Umgebung    

Pročitaj više →

16. studeni 1914., Bojevi u Srbiji - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

17. studenog 1914., Sjajna situacija na južnom bojištu - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

18. studenog 1914., Karta bojišta u Srbiji - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

19. studenog 1914., Poziv za predaju Beograda - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

20. studenog 1914., Kalamegdan u plamenu - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

21. studenog 1914., Vjenčanje u bolnici “Crvenoga križa” - 1914

Dostupni naslovi novina: Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik    

Pročitaj više →

22. studenog 1914., Ratni zajam - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und Umgebung

Pročitaj više →

23. studenog 1914., 1.500 milijuna osigurano! - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

24. studenog 1914., Za uspomenu na dan objave rata - 1914

Izvor: Mali list (Zagreb. 1914), 24. 11. 1914., str. 2 Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)  

Pročitaj više →

25. studenog 1914., Zarobljeni turkosi - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

26. studenog 1914., Osvojeni srpski top u Zagrebu - 1914

Osvojeni top prispio je ovamo teretnim vlakom, te je izkrcan na teretnom kolodvoru. Do Zagreba ga je pratio odjel vojnika. Kad je top izkrcan, postavljen je na svoju lafetu sa …

Pročitaj više →

27. studenog 1914., Stanje oko Suezkog prekopa - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

28. studenog 1914., Podružnica “Crvenog križa” u Osijeku - 1914

Dostupni naslovi novina: Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

29. studenog 1914., Katastrofa ratnog broda “Bulwark” - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und Umgebung

Pročitaj više →

30. studenog 1914., Paketi za ratišta - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

Prosinac 1914. - 2014