Info Panel

1. listopada 1914., Kralj Franjo Josip I. - 1914

Dostupni naslovi novina: Dom i sviet Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

2. listopada 1914., Darovi djece u Americi - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

3. listopada 1914., Novinari u ratu - 1914

Dostupni naslovi novina: Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

4. listopada 1914., Dvorana za momčad - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und Umgebung  

Pročitaj više →

5. listopada 1914., Ćirilica u pučkim školama ukinuta - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

6. listopada 1914., Junačke poštarice u Srijemu - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

7. listopada 1914., Srpska vlada u Skoplju - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

8. listopada 1914., Zimsko odijelo za naše vojnike - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

9. listopada 1914., Vlastelin – uhoda - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

10. listopada 1914., Srpski zarobljenici u Zagrebu - 1914

Dostupni naslovi novina: Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

11. listopada 1914., List Ljudevita Thalloczya banu Skerleczu - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und Umgebung

Pročitaj više →

12. listopada 1914., Srbija moli za primirje - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

13. listopada 1914., Početak parnice u Sarajevu - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

14. listopada 1914., Uzorci pada Antwerpena - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

15. listopada 1914., 53. pješačka pukovnija Zagreb - 1914

53. pješačka pukovnija Zagreb (K.u.K. Infanterieregiment Nr. 53 Agram) bila je zagrebačka pukovnija Austro-ugarske vojske. Između 1835. i 1898. nosila je ime nadvojvode Leopolda. Od tada do 1904. nosila je ime …

Pročitaj više →

16. listopada 1914., Uzmak Rusa ispred tvrdjave Przemysl - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

17. listopada 1914., Blagoslov vojske - 1914

Dostupni naslovi novina: Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

18. listopada 1914., Sarajevska parnica - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und Umgebung

Pročitaj više →

19. listopada 1914., 40-godišnjica Hrvatskog sveučilišta - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

20. listopada 1914., Pred Varšavom - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

21. listopada 1914., Bojevi na Jadranskom moru - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

22. listopada 1914., Tvrđava Przemyśl - 1914

Tvrđava Przemyśl tijekom 1. svjetskog rata je bila jedna od najvažnijih u Europi i odigrala je značajnu ulogu na istočnoj fronti tijekom 1914-1915. godine. Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) …

Pročitaj više →

23. listopada 1914., Glumac Max Linder lakše ranjen - 1914

    Linder, Max (pravo ime Gabriel Maximilien Leuvielle), francuski filmski glumac, redatelj i scenarist (Saint-Loubès, 16. XII. 1883 – Pariz, 30. V. 1925). Nastupao u pariškim vodviljima, na filmu od 1905. u kompaniji Pathé. Kreirao lik Maxa, …

Pročitaj više →

24. listopada 1914., Dolazak ranjenika u Zagreb - 1914

  Dostupni naslovi novina: Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

25. listopada 1914., Poziv novih pučkih ustaša - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa) Sloga (Karlovac) Vinkovce und Umgebung

Pročitaj više →

26. listopada 1914., Liječnička znanost na bojištu - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Novosti (Jugoslavenska štampa)  

Pročitaj više →

27. listopada 1914., Na francezkom ratištu - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

28. listopada 1914., Žena u vojničkom odijelu - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

29. listopada 1914., Osuda u sarajevskoj parnici - 1914

  Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

30. listopada 1914., Podmorski lagumi - 1914

Dostupni naslovi novina: Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Novosti (Jugoslavenska štampa)

Pročitaj više →

31. listopada 1914., Zagrebački “Dječji dom” za naše ranjenike - 1914

Dostupni naslovi novina: Ilustrovani list (Zagreb) Jutarnji list (Zagreb. 1912) Mali list (Zagreb. 1914) Nezavisnost (Bjelovar) Novosti (Jugoslavenska štampa) Općinski upravnik

Pročitaj više →

Studeni 1914. - 2014