Info Panel
Početna  /  Prva godina rata  /  Poginuli i ranjeni  /  Popisi poginulih i ranjenih vojnika (Novosti)
  • Jutarnji list_1914-08-25_4_Listine gubitaka

  • Novosti_1914-08-25_Listine poginulih i ranjenih

Popisi poginulih i ranjenih vojnika (Novosti)

Objava popisa poginulih i ranjenih u Novostima započela je najavom 25. kolovoza 1914. u br. 230.

Novosti_1914-08-25_Listine poginulih i ranjenih

Izvadak iz listine br. 10
Novosti (Jugoslavenska štampa), 10. rujna 1914., str. 3

Listina gubitaka br. 11. (nastavak)
Novosti (Jugoslavenska štampa), 11. rujna 1914., str. 4 , str. 5

Listina ranjenika br. 12.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 22. rujna 1914., str. 4

Listina gubitaka br. 13.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 23. rujna 1914., str. 4
Novosti (Jugoslavenska štampa)
, 27. rujna 1914., str. 2

Listina ranjenika broj 14.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 29. rujna 1914., str. 2
Novosti (Jugoslavenska štampa), 3. listopada 1914., str. 2
Novosti (Jugoslavenska štampa)
, 5. listopada 1914., str. 3

Listina ranjenika broj 15.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 30. rujna 1914., str. 2
Novosti (Jugoslavenska štampa)
, 6. listopada 1914., str. 5

Listina ranjenika broj 16.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 8. listopada 1914., str. 5

Listina gubitaka broj 17. i 18.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 9. listopada 1914., str. 3

Listina gubitaka broj 19.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 10. listopada 1914., str. 5
Novosti (Jugoslavenska štampa), 14. listopada 1914., str. 5
Novosti (Jugoslavenska štampa), 15. listopada 1914., str. 5

Listina gubitaka broj 20.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 17. listopada 1914., str. 3

Listina gubitaka 21., 22., 23.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 21. listopada 1914., str. 5

Listina gubitaka 24 i 25.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 23. listopada 1914., str. 4

Listina gubitaka 26.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 24. listopada 1914., str. 5

Listina gubitaka 27.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 27. listopada 1914., str. 5

Listina gubitaka 27 i 28.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 28. listopada 1914., str. 6

Listina gubitaka 28.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 29. listopada 1914., str. 6

Listina gubitaka 28. i 29.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 30. listopada 1914., str. 5

Listina gubitaka 29.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 31. listopada 1914., str. 5, str. 6

Listina gubitaka 30 i 31.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 2. studenog 1914., str. 3

Listina gubitaka 31.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 4. studenog 1914., str. 5

Listine gubitaka 32. i 33.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 5. studenog 1914., str. 5

Listina gubitaka 33.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 6. studenog 1914., str. 5
Novosti (Jugoslavenska štampa), 10. studenog 1914., str. 5

Listina gubitaka 33. i 34.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 11. studenog 1914., str. 6

Listina gubitaka 34.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 12. studenog 1914., str. 5

Listina gubitaka 35. i 36.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 20. studenog 1914., str. 5

Listina gubitaka 37.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 21. studenog 1914., str. 5

Listina gubitaka 38.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 24. studenog 1914., str. 5
Novosti (Jugoslavenska štampa), 25. studenog 1914., str. 6

Listina gubitaka 38., 39., 40.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 27. studenog 1914., str. 6

Listina gubitaka 43. i 45.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 1. prosinca 1914., str. 6

Listina gubitaka 46.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 4. prosinca 1914., str. 6

Listina gubitaka 46. i 47.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 5. prosinca 1914., str. 5

Listina gubitaka 47.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 7. prosinca 1914., str. 3
Novosti (Jugoslavenska štampa), 8. prosinca 1914., str. 5

Listina gubitaka 47. i 48.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 10. prosinca 1914., str. 6

Listina gubitaka 48. i 49.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 12. prosinca 1914., str. 6

Listina gubitaka 53., 54. i 55.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 15. prosinca 1914., str. 5, str. 6

Listina gubitaka 55., 57. i 59.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 17. prosinca 1914., str. 5, str. 6,

Listina gubitaka 59. i 65.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 19. prosinca 1914., str. 6

Listina gubitaka 67. i 68.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 22. prosinca 1914., str. 6

Listina gubitaka 69.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 23. prosinca 1914., str. 6

Listina gubitaka 69. i 70.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 24. prosinca 1914., str. 7

Listina gubitaka 72
Novosti (Jugoslavenska štampa), 30. prosinca 1914., str. 5, str. 6

Listina gubitaka 73. i 74.
Novosti (Jugoslavenska štampa), 31. prosinca 1914., str. 5