Info Panel
  • DNC_N_ID175_1914-01-01_23_1_1

Hrvatski narod

Naslov: Hrvatski narod
Odgovornost: [odgovorni urednik Josip Belović]
Mjesto izdavanja: Zagreb
Nakladnik:  Hrvatska nakladna zadruga
Razdoblje izlaženja: 1892.-1914.
Učestalost izlaženja: tjedno
Opis: Tjednik Hrvatski narod izlazio je u Zagrebu od 1892. do 1914. Novine je utemeljila Hrvatska stranka prava. Prvi urednik bio je Martin Lovrenčević, a nakon njega urednici su bili Svetimir Korporić, Milan Krištof, Luka Šoški, Gjuro Šurmin, Ivan Gmajner, Josip Belović.
Jezik: hrvatski
Vrsta: tekst ; novine
Izvor: Opći fond NSK
Prava: Slobodan pristup ; Sva prava pridržana.
ID: NSK  85.099 ; NSK_N_ID175
Pristup: Stare hrvatske novine