Info Panel
Početna  /  Prva godina rata  /  Hrvatska 1914.  /  29. svibnja 1914., O trojnom savezu
  • Jutarnji list, 29. svibnja 1914.

  • Jutarnji list, 29. svibnja 1914.

  • O trojnom savezu, Jutarnji list, 29. svibnja 1914.

29. svibnja 1914., O trojnom savezu

Trojni savez, savez sklopljen u Beču 20. V. 1882. između Austrougarske, Njemačke i Italije s ciljem vojne suradnje i kolektivne obrane u slučaju napada na jednu od potpisnica. Produžavan je svakih 5 godina, a kao reakcija na taj savez Francuzi, Englezi i Rusi sklopili su 1907. Trojnu antantu. Nakon što je Austro-Ugarska napala Srbiju 1914. a da nije obavijestila Italiju, ova je razvrgnula sporazum 3. V. 1915. nakon tajnih pregovora sa silama Antante i sklapanja tajnoga Londonskog sporazuma, kojim joj je za ulazak u rat na stranu saveznika obećana dalmatinska obala s otocima.

Izvor: http://proleksis.lzmk.hr/49096/

 

Jutarnji lčist 29.5.1914_c

O trojnom savezu, Jutarnji list, 29. svibnja 1914.

 

Dostupni naslovi novina:
Jutarnji list (Zagreb. 1912)
Novosti (Jugoslavenska štampa)
Obzor (Popodnevno izd.)