Bratovštine i kolegiji Schiavona/Ilira u Italiji tijekom ranog novog vijeka odigrali su odlučujuću ulogu u formiranju proto-nacionalnog identiteta hrvatskih povijesnih zemalja. Znanstveni projekt Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji Schiavona/Illira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15. – 18. st.), koji financira Hrvatska zaklada za znanost, analizira povijesno-umjetničku i knjižnu baštinu ovih institucija, dio koje čuva i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, posebno u svojoj Zbirci starih i rijetkih knjiga.  

Prve poznate organizirane skupine imigranata iz jugoistočne Europe spominju se u Italiji kao Schiavoni ili Illirici počevši od petnaestoga stoljeća. Uz bratovštine, tijekom ranog novog vijeka osnivani su i kolegiji za studente istoga podrijetla koji su pohađali talijanska sveučilišta. Gradovi u kojima su djelovale te zajednice bili su središta umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva, a neki od njih, poput Rima, Venecije i Loreta imali su i vodeću političku i/ili vjersku ulogu u širem europskom prostoru. U multikulturalnom okruženju skjavonsko-ilirske imigrantske i studentske zajednice bile su od ključnoga značaja za oblikovanje različitih ranonovovjekovnih koncepata autoidentifikacije u pisanoj i likovnoj formi.

Namjera je projekta virtualne izložbe materijala vezanih za institucije Schiavona/Ilira u Italiji od 15. do 18. stoljeća približiti široj publici ovaj važan segment kulturnog identiteta hrvatskog povijesnog prostora te doprinijeti boljem poznavanju fondova Nacionalne i sveučilišne knjižnice kroz njihovu znanstvenu obradu. 

Kroz materijale iz zbirki NSK bit će predstavljene institucije Skjavona/Ilira u ranonovovjekovnoj Italiji u Rimu, Bologni, Veneciji i Loretu, a prikazati će se i veze skjavonskih bratovština s pojedinim dalmatinskim gradovima.

Znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost broj 2305 – “Vizualiziranje nacionalnog: bratovštine i kolegiji Schiavona/Illira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15. – 18. st.)”.

Autorice izložbe: dr. sc. Jasenka Gudelj i dr. sc. Anita Ruso (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Autori tekstova: dr. sc. Tanja Trška, dr. sc. Danko Šourek (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Daniel Premerl (Institut za
povijest umjetnosti)

Tehnička izvedba izložbe: Dragana Koljenik (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Suradnici: dr. sc. Irena Galić Bešker, dr.sc. Sofija Klarin Zadravec, Renata Petrušić, Matilda Justinić i Darko Čižmek (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)

Digitalizirana građa NSK: Zbirka rukopisa i starih knjiga, Grafička zbirka, Zbirka zemljovida i atlasa