Virtualna izložba Prvi svjetski rat – Svakodnevica 1914. u starim hrvatskim novinama izrađena je u povodu obilježavanja stogodišnjice početka Prvoga svjetskog rata.

Digitalizacijom starih novina, časopisa i ostale građe iz godine 1914. iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, nastojalo se izgraditi zbirku digitalne građe koje će javnosti, istraživačima i znanstvenicima poslužiti kao izvor informacija i istraživanja o prvoj godini Velikog rata.

Za potrebe izložbe digitalizirano je 25 naslova starih novina s više od 12.000 stranica, a za potrebe virtualne izložbe korištena je i građa digitalizirana za izložbu Prvi svjetski rat u zbirkama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : slikom i riječju.

Virtualna izložba nudi korisnicima nekoliko pogleda na digitalni sadržaj o Prvome svjetskom ratu. Događaji iz godine 1914. prikazani su u sklopu vremenske lente koja donosi  izbor od 365 vijesti iz hrvatskih novina objavljenih određenog nadnevka. U sklopu rubrike Ključni događaji 1914. donosi se izbor najvažnijih tema vezano za prvu godinu Prvoga svjetskog rata dok se priča o svakodnevnom životu građana nastavlja u rubrici Svaštice. Ta je rubrika ujedno pregled najčeščih rubrika novina iz 1914.

Ograničenje u pripremi izložbi predstavljala je nemogućnost digitalizacije svih naslova iz 1914. te manja zastupljenost digitaliziranih novina iz ostalih krajeva Hrvatske.

Rad na izložbi nastavit će se i u sljedećim godinama kako bi se digitalizirala i predstavila građa NSK objavljena u razdoblju od 1914. do 1918. godine.

Virtualna izložba Prvi svjetski rat – Svakodnevica 1914. u starim novinama izrađena je suradnjom većeg broja odjela Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: Hrvatske retrospektivne bibliografije, Odjela pohrane i zaštite knjižnične građe, IT odjela i Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo.
Uredništvo: Sofija Klarin Zadravec, Anita Marin, Siniša Sambolić, Matilda Hraste, Renata Petrušić (NSK)
Suradnici: Uredništvo fizičke izložbe Prvi svjetski rat (koordinator mr. sc. Vesna Golubović), Vlasta Petruša, Ante Livajić (NSK)
Digitalizacija građe: Sanja Vešligaj, Darko Čižmek, Sonja Hrelja (NSK)
Fotografije:  Sonja Hrelja, Darko Čižmek  (NSK)
Priprema preslika za objavu: Matilda Hraste (koordinator), Josip Šebalj, Teodor Lasić (NSK) ; Ivana Burek (volonterka)
Priprema i objava sadržaja virtualne izložbe: Anita Marin, Sofija Klarin Zadravec (NSK)
Metapodaci:  Matilda Hraste, Renata Petrušić (NSK)
Ispravci i dorade: Maja Čabrijan (volonterka), Iva Adžaga (SOR)
Programsko rješenje: Siniša Sambolić (NSK)
Dizajn: Goran Hasanec, Sofija Klarin Zadravec, Siniša Sambolić
Koncept virtualne izložbe: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec (NSK)