Ovom izložbom predstavljen je osobni pogled nekolicine hrvatskih vojnika na dio ratne stvarnosti i događaja koji su doveli do nove podjele svijeta te brojnih društvenih promjena. Izložba sadrži rukopisne ratne zabilješke učitelja Luke Lukića, ratne fotografije slikara Bogumila Cara i arhitekta Stjepana Hribara, faksimile iz časopisa Dom i sviet, fragmente ratne proze Miroslava Krleže i dr.

Ustanova: HAZU

Priprema izložbe i tekstovi: Andreja Der-Hazarijan Vukić, Jasenka Ferber Bogdan, Dina Mašina

Prijevod na engleski: Gorka Radočaj, Stella Fatović-Ferenčić

Godina objave: 2014.