Info Panel
Početna  /  Djela  /  Žminjski libar: va viersah hrvackeh složen
  • Osobe koje su pisale ili rasturale ilegalni propagandni materijal Informbiroa

  • img57

  • img58

Žminjski libar: va viersah hrvackeh složen

Zbirka pjesama posvećena književniku i pjesniku Juri Kaštelanu. Knjiga sadrži 43 pjesme te na kraju sadržajan dodatak koji se sastoji od rječnika, bilješke, Črnjine kraće napomene i pogovora.

 

Izvor:

  • Knjiga preuzeta iz arhive Čakavskog sabora u Žminju.