Info Panel
Početna  /  2010

Obnova Šosterine mlinice na Roškom slapu / Zdravko Živković

“Na primjeru jedne od šest mlinica koje su do šezdesetih godina dvadesetog stoljeća još radile na Roškome slapu, autor objašnjava složenost obnove etnografskog spomenika kulture unutar područja nacionalnog parka. Osim …

2010 Pročitaj više →

Jupitrov kult u Burnumu / Silvia Bekavac

“Tragovi Jupitrova kulta u Burnumu mogu se pratiti kroz epigrafičke natpise i kiparska ostvarenja. Postojanje najstarijeg Jupitrovog svetišta potvrđuje nalaz četiri votivne are posvećene ovom božanstvu, od koje se posebno …

2010 Pročitaj više →

Burnum, rimska vojska i Jupiterov kult / Marko Sinobad

“Burnum je jedan od najznačajnijih antičkih arheoloških lokaliteta na području današnje Bukovice. Nalazi se na desnoj obali rijeke Krke u selu Ivoševcima kod Kistanja. Riječ je rimskom legijskom logoru podignutom nasuprot …

2010 Pročitaj više →

Buk : glasnik Javne ustanove “Nacionalni park Krka”

Ključni naslov: Buk (Šibenik) Naslov Buk : glasnik Javne ustanove “Nacionalni park Krka” / [glavni urednik Drago Marguš]. Brojčani podaci: God.1,br.1(2010)- Impresum: Šibenik : Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 2010-. …

2010 Pročitaj više →

Povijest regulacije rijeke Krke i njezini ekohistorijski aspekti / Mirela Slukan-Altić

“Zbog velike oscilacije vodostaja Krke i njezinih pritoka kao i brdskog karaktera njezinih izvorišnih krakova, gospodarska valorizacija područja oko same rijeke, osobito u gornjem toku, bila je stoljećima vrlo ograničena. …

2010 Pročitaj više →

Novi podaci o vaskularnim biljkama novog dijela Nacionalnog parka „Krka” / Milenko Milović, Božena Mitić

“Budući da su 1997. granice i površina Nacionalnog parka promijenjene, tijekom 2007. i 2008. provedeno je opsežno terensko kartiranje flore novog, sjeveroistočnog dijela Parka, koristeći osnovna MTB 1/64 polja. Zabilježeno …

2010 Pročitaj više →

Geologija estuarija rijeke Krke / Neven Cukrov, Maša Surić, Ladislav Fuček, Vlasta Ćosović, Tvrtko Korbar, Mladen Juračić

“The Krka River estuary has a total length of 22 km and was formed during the Late Pleistocene – Holocene transgression. Input of terrigenous clastic material into the Krka River …

2010 Pročitaj više →

Obnova Šosterine mlinice na Roškom slapu / Zdravko Živković

“Na primjeru jedne od šest mlinica koje su do šezdesetih godina dvadesetog stoljeća još radile na Roškome slapu, autor objašnjava složenost obnove etnografskog spomenika kulture unutar područja nacionalnog parka. Osim …

2010 Pročitaj više →

Rijeka Krka i Nacionalni park Krka u funkciji zavičajne nastave / Jurica Botić

“Na temelju različitih aspekata proučavanja zavičaja i primjene tih aspekata na prostor koji obuhvaća Nacionalni park Krka, ovaj rad istražuje mogućnosti implementacije zavičajnih sadržaja u odgojno-obrazovni proces u svrhu razvijanja …

2010 Pročitaj više →

Zelene stope

Naslov: Zelene stope Impresum: Zagreb : Udruga Zelene stope, cop. 2010- . Materijalni opis: 1 online jedinica građe. Izlaženje: Povremeno. Opis: Web-stranice Udruge Zelene stope koja provodi akciju “Očistimo Hrvatsku od auto …

2010 Pročitaj više →