Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  De Solis ac Lunae defectibus = Pomrčina Sunca i Mjeseca
  • Fotografija Mjeseca / Luc Viatour (www.Lucnix.be)

  • De lunae atmosphaera

De Solis ac Lunae defectibus = Pomrčina Sunca i Mjeseca

Boškovićeva zaokupljenost astromijom ogleda se u brojnim djelima posvećenim nebeskim tijelima. U djelu Rasprava o plimi i oseci mora (1747.) Bošković je opisao postupke proračunavanja određivanja najviše razine plime koja nastaje zbog gravitacijskih sila koje djeluju između Zemlje, Mjeseca i Sunca pri njihovom kretanju kroz svemir.

Djelo o mjesečevoj atmosferi (De lunae atmosphaera Dissertatio  …) objavljeno je 1753. godine. Spjev o pomrčini Sunca i Mjeseca (De Solis ac Lunae defectibus) objavljen je u Londonu godine 1760., drugo izdanje u Veneciji 1761., treće u Grazu 1765., četvrto u Rimu 1767., peto s francuskim prijevodom u Parizu 1779.  Bošković je u stihovima iznio znanstvene rezultate svog rada, a znanstveno-stručni način izlaganja pojavljuje se u petom pjevanju londonskog izdanja. Šesto izdanje objavljeno je u Zagrebu godine 2007. u nakladi HAZU.

Izvor: Hanžek, Branko. Rogerii Iosephi Boscovichii, De Solis ac Lunae defectibus / Ruđer Josip Bošković, Pomrčine Sunca i Mjeseca, edicija: Hrvatski latinisti, knjiga 10, urednik: akademik Vojmir Vinja (†), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2007., 629 str.

Jedan od kratera na Mjesecu nosi Boškovićevo ime.

Autor fotografije Mjeseca u galeriji Luc Viatour (www.Lucnix.be).