Info Panel
Početna  /  O virtualnoj izložbi  /  Izvori
  • izvori

Izvori

U pripremi virtualne zbirke korišteni su sljedeći izvori:

Autobiografija A. G. Matoša. Pjesme, pripovijesti, autobiografija. [Priredili Dragutin Tadijanović i Marijan Matković]. [Zagreb] : Matica hrvatska, Zora, [1967.], str. 361-366 (Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 64.)

Jelčić, Dubravko. Matoš. Zagreb : Globus, 1984. (Ljubljana : Delo), 440 str. : ilustr., faks. (Biblioteka Portreti)

Kravar, Zoran; Oraić Tolić, Dubravka. Lirika i proza Antuna Gustava Matoša. Zagreb : Školska knjiga, 1996. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske), 146 str. (Biblioteka Ključ za književno djelo. Kolo 3 ; knj. 2)

Nemec, Krešimir. Figura flâneura kod A. G. Matoša, u: Poslanje filologa: zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović. Zagreb : FF press, 2008., str. 639-651

Bagić, Krešimir. Umijeće osporavanja: polemički stilovi A. G. Matoša i M. Krleže. Zagreb : Naklada MD, 1999. (Zagreb: Čvorak), 309 str. (Biblioteka Quorum / Naklada MD, Zagreb ; knj. 78)

Kaštelan, Jure. Studije, ogledi. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2000. (Ljubljana : Euroadria).  444 str. (Djela / Jure Kaštelan ; knj. 3)  (Biblioteka Svjetski pisci)

Pranjić, Krunoslav. Kronologija kroza životopis & opus mu: Antun Gustav Matoš. // Klasje naših ravni (novi tečaj), 8 (2003), 5/6 ; str. 3-21

Matoš, Antun Gustav.  Kristali duha: misli i pogledi Antuna Gustava Matoša. Kazalo i objašnjenja Mate Ujević. 2. izd. dopunio i priredio Dubravko Jelčić. Zagreb : Školska knjiga, 2004. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). 795 str. : ilustr.

Oraić Tolić, Dubravka. Čitanja Matoša. Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. (Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina), 396 str. (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Ljevak)

Izvor fotografija:

Zahvaljujemo gospodinu Vladimiru Tkalčiću, dr. med. na dopuštenju za objavu fotografija iz obiteljskog arhiva Tkalčić.
Digitalne preslike dijela arhiva obitelji Tkalčić dostupne su na društvenoj mreži: Flickr