Info Panel
Početna  /  Autorova djela  /  Matoš na internetu  /  Digitalna zbirka Silvije Strahimir Kranjčević
  • kranjcevic

Digitalna zbirka Silvije Strahimir Kranjčević

Digitalna zbirka Silvije Strahimir Kranjčević rezultat je prvog projekta digitalizacije ostavštine nekog hrvatskog autora. Projekt Zaštita, digitalizacija i popularizacija ostavštine Silvija Strahimira Kranjčevića (voditelj projekta dr. sc. Daniel Miščin) proveden je 2002. i 2003. godine suradnjom većeg broja ustanova.

Zbirka sadrži nekoliko digitalnih preslika važnih za životopis i stvaralaštvo A. G. Matoša:

  1. Matoševa osmrtnica
  2. Rukopis pjesme Utjeha kose