Info Panel
Početna  /  Drugi o Matošu  /  Djela o autoru : izbor  /  Članci o Matošu na Internetu

Članci o Matošu na Internetu

Asino, Rosalba. Antun Gustav Matoš prema Janku Poliću Kamovu : Je li Matoš doista ispravno ocijenio Kamova? // Dani Hvarskoga kazališta : građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 33 (2007), 1, 294-318. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108701

Bagarić, Vjekoslava. Naš dragi Matoš : primjer iz školske prakse.// Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 51 (2005),  13(1), 118-124. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=39869

Barišić, Pavo. Filozofija slobode A. Starčevića // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 23 (1997), 1/2(45/46), 129-146. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121696

Bosnar, Marijan.  Korespondencija Josipa Matasovića u njegovom osobnom arhivskom fondu u Hrvatskom državnom arhivu // Arhivski vjesnik, 53 (2010), 311-321. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=93712

Coha, Suzana.  Tko (ni)je “spoznal” (n)i “prepoznal” “Kipa domovine”? : Od Štoosa preko Matoša prema Krleži // Kaj : časopis za književnost, umjetnost, kulturu, 45 (2012), 6, 25-52. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=146479

Jonjić, Tomislav.  Pogledi Antuna Gustava Matoša na hrvatsko-srpske odnose // Pilar : časopis za društvene i humanističke studije, 7 (2012), 1(13), 9-76. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=128494

Jurić, Slaven. Počeci simultanizma u hrvatskom pjesništvu // Dani Hvarskoga kazališta : građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 34 (2008), 1, 145-156. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108519

Kalinski,  Ivo. Aureola kajkavske zavičajne intimizacije i njeno rastakanje // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 18 (2007), 77-83. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=34503

Kozina, Filip. Matoš i domoljublje : u povodu 100. obljetnice smrti Antuna Gustava Matoša // Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost , 22 (2014), 523. Dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/523/Mato%C5%A1%20i%20domoljublje/

Lozica, Ivan. Gesunkenes getrunkenes Kulturgut : vinski štatuti pod starimi krovovi // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 33 (1996), 2, 401-427. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69802

Majer-Bobetko, Sanja. Words of Music in Northern Croatia and Slavonia During the 19th Century and Until the World War I // International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 38  (2007), 2, 197-216. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130169

Maroević, Tonko. Zlatna arija uskipjelog rimarija : poezija A. G. Matoša //  Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost , 22 (2014), 523. Dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/523/Zlatna%20arija%20uskipjelog%20rimarija/

Maštrović, Tihomil.  Matoš i Zadar : uz 100. obljetnicu smrti Antuna Gustava Matoša // Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost , 22 (2014), 523. Dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/523/Mato%C5%A1%20i%20Zadar/

Maštrović, Tihomil. Paginae Iadertinae Antuna Gustava Matoša : uz 90. obljetnicu smrti Antuna Gustava Matoša // Croatica et Slavica Iadertina,  1 (2006), 1, 291-311. Dostupno: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=26380

Nemec, Krešimir. Matoš i Pariz : kako je A. G. Matoš u hrvatsku književnost uveo pariške slike // Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost , 22 (2014), 523. Dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/523/Mato%C5%A1%20i%20Pariz/

Oraić Tolić, Dubravka. Što je Matoš rekao o ženama? : Matoš i ljepši spol // Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost , 22 (2014), 523. Dostupno na:  http://www.matica.hr/vijenac/523/%C5%A0to%20je%20Mato%C5%A1%20rekao%20o%20%C5%BEeBEen%3F/

Protrka Štimec, Marina. Matičin Matoš : Matica hrvatska kao prvi od četiri sveska izabranih djela objavila je Matoševe pripovijetke // Vijenac : književni list za umjetnost, kulturu i znanost , 22 (2014), 523. Dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/523/Mati%C4%8Din%20Mato%C5%A1/

Šušnjara, Ružica. Stilistička obilježja u romanu Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva  : u povodu 120. obljetnice piščeva rođenja. // Senjski zbornik, 27 (2000), 1, 173-184. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=45956

Tomasović, Mirko. „Staroslavni začinjavac“ : (Matoš o Maruliću). //  Colloquia Maruliana, 15 (2006), 241-251. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=4952

Urem, Mladen. Antun Gustav Matoš i Josip Marković. // Sušačka revija, 57(2008). Dostupno na:
http://www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=57&C=8