Info Panel
Početna  /  Drugi o Matošu  /  Djela o autoru : izbor  /  Izbor iz literature

Izbor iz literature

Bašić, Sonja. Antun Gustav Matoš prema Edgaru Allanu Poeu. // Hrvatska književnost prema evropskim kjiževnostima : od narodnog preporoda k našim danima / uredili Aleksandar Flaker i Krunoslav Pranjić. Zagreb : Liber, 1970. Str. 393-412.

Bagić, Krešimir. Umijeće osporavanja : polemički stilovi A. G. Matoša i M. Krleže. Zagreb: Naklada MD, 1999. (Biblioteka Quorum / Naklada MD, Zagreb ; knj. 78)

Bagić, Krešimir. Tko je plagijator, a tko đak? : (polemika Matoš – Ujević). // Republika (Zagreb), 53 (1997), 5/6 , 50-62.

Flaker, Aleksandar. Matoš na prijelomu stoljeća (Simpozij “Kraj stoljeća – krajevi stoljeća”, Opatija, 28.9.-1.10.1997.). // Umjetnost riječi, 43 (1999), 3/4, 275-282.

Flaker, Aleksandar. Matošev dehijerarhizirani svijet. // Nomadi ljepote : intermedijalne studije. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1988. Str. 43-52.

Frangeš, Ivo. Matoš; Vidrić; Krleža. Zagreb: Liber, 1974.

Horvat, Vladimir. Prilog Matoševoj poetici: “Camao”, “Prva pjesma”, “Baudelaire”. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1994. (Biblioteka Posebna izdanja / Globus, Zagreb)

Jelčić, Dubravko. Matoš. Zagreb: Globus, 1984. (Biblioteka Portreti)

Jelčić, Dubravko. Literatura o Antunu Gustavu Matošu : (1896.-2009.). 2. dopunj. izd.
Zagreb: Školska knjiga, 2011.

Kaštelan, Jure. Studije, ogledi. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2000. (Djela / Jure Kaštelan ; knj. 3) (Biblioteka Svjetski pisci)

Kaštelan, Jure. Lirika A. G. Matoša. // Rad JAZU, knj. 310, 5-145.

Kravar, Zoran; Oraić Tolić, Dubravka. Lirika i proza Antuna Gustava Matoša. Zagreb: Školska knjiga, 1996. (Biblioteka Ključ za književno djelo. Kolo 3; knj. 2).

Kravar, Zoran. Vidovdanski protusvjetovi i Matoševi protutekstovi. // 15 dana : kronika naše kulture, 47 (2004), 4/5, 8-15.

Kravar, Zoran. Suvremene teme i konzervativni nazori u lirici A. G. Matoša. // Nikola Batušić, Zoran Kravar i Viktor Žmegač. Književni protusvjetovi : poglavlja iz hrvatske moderne. Zagreb : Matica hrvatska, 2001. Str. 89-96.

Ladan, Tomislav. Parva mediaevalia : [studije]. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1983. (Knjižnica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini)

Ladan, Tomislav. Magični trigram A.G.M. // Ladan, Tomislav. Ta kritika. Zagreb: Matica hrvatska, 1970. Str. 7-37.
Matković, Marijan. A. G. Matoš kao kritičar. // Republika VII, knj. II, br. 11-12, 1951., 832-844.

Nemec, Krešimir. Figura flâneura kod A. G. Matoša. // Poslanje filologa : zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / ur. Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović.
Zagreb : FF press, 2008. Str. 639-651.

Oraić Tolić, Dubravka. Čitanja Matoša. Zagreb: Naklada Ljevak, 2013. (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Ljevak)

Oraić Tolić, Dubravka. Matoš i nacija : u povodu 140. obljetnice rođenja Antuna Gustava Matoša. // Forum (Zagreb), 52 (2013), knj. 85, 1/3, 197-235.

Oraić Tolić, Dubravka. Pejzaž u djelu A. G. Matoša : studija. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980. (Opća knjižnca 12/20 ; sv. 44)

Pranjić, Krunoslav. Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze. // Rad JAZU, knj. 13, 29-194.

Šicel, Miroslav. Samoborske reminiscencije Antuna Gustava Matoša. // Kaj (Zagreb),
29 (1996), 5/6, 5-10.

Šicel, Miroslav. Matoš. Zagreb: Panorama i Školski radio i televizija,1966. (Fonoenciklopedija / Panorama; knj. 2)

Tomasović, Mirko. “Staroslavni začinjavac” : (Matoš o Maruliću). // Colloquia Maruliana,
15 (2006), 241-251.

Žeželj, Mirko. Tragajući za Matošem. Zagreb: Matica hrvatska, 1970.