Info Panel
Početna  /  Biografske crtice  /  Ono sve što znaš o meni  /  Lirika lizanja i poezija pljuckanja
  • Đalski

  • kamov

Lirika lizanja i poezija pljuckanja

Naslov Matoševa kritičkog osvrta na djela Janka Polića Kamova upućuje na poznatu Matoševu kritičnost, polemičnost i zahtjevnost.

Izdavati knjigu u času kada sam u svađi gotovo sa svim našim novinama i pozvanim i nepozvanim recenzentima, nije baš probitačno. Šta ćemo! Ja nisam praktičan, i da to jesam, ne bih bio hrvatski književnik. Živući izvan naših koterija literarnih i političkih, sasvim je prirodno što sam im bijela vrana, jer one progone sve što je individualno i izolovano. Kod nas se slobodan književnik može zamisliti samo kao čovjek s rentom.
Izvor: Matoš, Antun Gustav.  [Djela]. Sv. 2:  Vidici i putovi; Naši ljudi i krajevi. [Priredili Dragutin Tadijanović i Marijan Matković; crteži Predrag Purić]. Zagreb: Matica hrvatska: Zora, 1967., 382 str. (Pet stoljeća hrvatske književnosti; knj. 65). Str. 7.

Matoš je objavio polemiku o Đalskome, a potom i Janku Poliću Kamovu u povodu izlaska njegovih četiriju knjiga (Psovka i Ištipana hartija, Tragedija mozgova i Na rođenoj grudi.)

Đalski kamov
Ksaver Šandor Đalski                Janko Polić Kamov

Ali štipanje i motanje nije najkarakterističnije obilježje te napredne poezije. Najmiliji izrazi  Polićevi su glagoli p lj u v a t i (pljuckati) i  l i z a t i. To je poezija pljuvanja i lizanja. (…) Po toj naprednoj koncepciji svijet je pljuvačnica, a glavni  pjesnički zadatak je grditi, rušiti. Pljuvati i – lizati: evo, to je posljednja riječ modernizma kojemu kumuje sintetični i moralni duh gospodina Marjanovića.

Izvor: Matoš, Antun Gustav. Lirika lizanja i poezija pljuckanja.

Polemika (prema grč. πολεμιχός: borben), oštro raspravljanje, pismena ili usmena prepirka o nekom pitanju, vrlo često neobjektivna.

Vidjeti i:
Asino, Rosalba. Antun Gustav Matoš prema Janku Poliću Kamovu : Je li Matoš doista ispravno ocijenio Kamova? // Dani Hvarskoga kazališta : građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 33 (2007), 1, 294-318. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108701