Info Panel
Početna  /  Autorova djela  /  Pisma  /  Pisma A. Sholzu (1906.) i Zdenku Verniću (1914.)
 • R6816a_0001

 • R6816a_0002

 • R6816a_0003

 • R6816a_0004

 • R6816a_0005

 • R6816a_0006

 • R6816a_0007

 • R6816a_0008

 • R6816a_0009-1

 • R6816a_0009-2

 • R6816a_0010

 • R6816a_0011_Korespodencija_listić

Pisma A. Sholzu (1906.) i Zdenku Verniću (1914.)

MATOŠ, ANTUN GUSTAV
Korespondencija.
1906.−1914.; papir; razl. veličine; 3 pisma, 9 l, 4 kom; lat. kurziva-autograf; slobodni listovi i dvolist u papirnim omotima.
a) Njegova pisma drugima.
A. Sholzu – 1 (1906.); Zdenku Verniću – 2 (1914.).
NSK Zagreb, R 6816

R 6816 a)
MATOŠ, Antun Gustav pismo Antunu Scholzu (1906.)
R6816a_0001
Gospodin
Ant. Scholz
Zagreb
„Prosvjeta”

R6816a_0002
25 Kosmajska ul. 4/II
Štovani gospodine,
Hvala za honorar i molim Vas uljudno, da mi izvolite poslati broj s mojim radom.
Sa štov.
A. G. Matoš

R 6816 a)
MATOŠ, Antun Gustav pismo Zdenku Verniću (Zagreb, 14. II. 1914.)
R6816a_0003R6816a_0005R6816a_0004R6816a_0006
Zgb., 14. II. [19]14.
Dragi amice,
Hvala A. Tagblattu i Vama za sve simpatijske gestove. To prijateljsko držanje cijele naše štampe začudjava me to više, što sam se češće bavio Whistlerovom vještinom „ prevesti sebi neprijatelje“ na prijatelje. Te simpatije dolazeći obično sa navedene strane, velika su utjeha i potpora u tim bolovima bez konca i kraja što me već sasvim slomiše i poživinčiše.
(…)

MATOŠ, Antun Gustav pismo Zdenku Verniću, Zagreb 26. II. 1914.
R6816a_0009-1
Gosp.
Zd. pl. Vernić
„Agr. Tagblatt“

R6816a_0010
(Nije za javnost) 26. II. [1914.]
Javljam Vam nažalost da je meni sve gore!
(…)

R6816a_0009-2
…tu očajavam i još nemam pojma kad ću izaći! Da mogu otišo bi u Beč − to će me ubiti.

R6816a_0008

R6816a_0007