Info Panel
  • Nada, 1900.

Nada

Inicijalima AGM, Matoš je 1897. prvi put potpisao jedan svoj književni prilog, tiskan u sarajevskoj Nadi.

U Nadi je objavio i novelu Camao.

U pismu od 14. rujna 1899. Vladimiru Tkalčiću, bratu prisnih prijatelja, pijanista Ivice i violončelista Jurice, piše da je novela Camao gotova i da je to najbolje što će ikada napisati: „Osim feuilletona poslal sem Nadi najbolu moju novelu Camao. Nekaj bolšega nikada napisal nebum.“

Pročitajte: Matoš, A. G. Camao // Wikisource