Info Panel
  • A.G.Matoš – borac za narodno oslobodjenje i francusko-hrvatsko zbliženje[1]_Page_1

  • A.G.Matoš – borac za narodno oslobodjenje i francusko-hrvatsko zbliženje[1]_Page_2

Frankofil

Matoša smatramo jednim od najvećih frankofila u nas koji je snažno utjecao na osnaživanje hrvatsko-francuskih kulturnih veza.

“Zavolio je Francusku sričući prve tekstove na francuskom još kao gimnazijalac i ta mu se sklonost produbila za egzila u Beogradu gdje je, pišući kritike i članke, stekao naviku bilježiti izvode iz pročitanih djela, naviku koja ga nije napuštala ni za boravka u Švicarskoj i Francuskoj. U Ženevi je ispisivao bilješke iz Voltairea, Rousseaua, Stendhala te sekundarne literature o njima, pa je o trojici priredio i eseje.”
Izvor: Brančić, Jadranka. Matoš i francuska kultura. 15 dana: ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu, 2003., 1-2; str. 20

Vidjeti i: Nemec, Krešimir. Matoš i Pariz. // Vijenac, 523(1914).
Dostupno na: http://www.matica.hr/vijenac/523/Matoš_i_ Pariz/

Frankofil, galofil, prijatelj Francuza i Francuske; osoba sklona franc. politici ili uopće načinu života.
Izvor: Proleksis