Info Panel
Početna  /  Autorova djela  /  Matoš u periodici  /  Prvi objavljeni rad
  • Vienac, 13. kolovoza 1892., NSK

Prvi objavljeni rad

Antun Gustav Matoš se prvi put u književnosti javio 1892. godine novelom Moć savjesti koja je objavljena u Viencu dva mjeseca nakon njegova devetnaestog rođendana.

„… smatrao sam se izopćenikom i bio sam 1892. prvi put štampan u uglednom „Vijencu“ i to onda kada balavcima bijahu otvoreni samo stupci „Bršljana“ i „Pobratima““.

Izvor: Sabrana djela Antuna Gustava Matoša: (1873-1914-1973). Sv. 5: Pjesme. Pečalba. Uredio Dragutin Tadijanović. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Liber : Mladost, 1973., str. 289.

“Nakon izlaza iz gimnazije, poslali smo Gustla u Beč na veterinarsku akademiju, ali njega je više zanimalo violončelo i knjige filozofa, pjesnika, književnika. Sjećam se, kad je jednog dana 1892. Godine Gustl došao kući i donio mi snop nekakvih knjiga. Bio je izvrsno raspoložen i rekao mi sav sretan: „Evo, pogledaj, mamice, to je ugledni „Vijenac“, a ja sam u njem štampan!“ – „Šta si opet napravio?“ – „Ma nisam, mamice, ništa napravio, nego je moj rad štampan u „Vijencu“ – i cmoknuo me od radosti. Naša je želja bila da on ne bude bohem, ali Gustl bi mi više puta rekao: „Mamice, na ti ti tata mene ne razumijete!“ – radije reci da ti nas ne razumiješ.“

Izvor: tekst Majka A. G. Matoša o svom sinu: zanimljivosti iz života velikog hrvatskog bohema. Novosti, 23. siječnja 1941., br. 23, str. 13